maxon ceramic


Innowacyjne i wykonane w nowej technologii komponenty CIM i MIM.

maxon motor GmbH w Sexau (Niemcy) nie tylko projektuje i produkuje przekładnie w wykonaniu standardowym i specjalnym, ale również dzięki posiadanej bardzo dużej wiedzy, skomplikowane komponenty metodą wtryskową. Oferuje komponenty ceramiczne (CIM) i metaliczne (MIM) produkowane metodą wtryskową pod marką zwaną maxon ceramic. Są to głównie rozwiązania specyficzne i wykonywane na specjalne zamówienia klientów, ale komponenty tego typu są również wykorzystywane przy produkcji silników i przekładni.


Łącza sieci

maxon motor Website
maxon ceramic Website
maxon motor nowosci iaktualnosci
maxon motor selection program


Cechy charakterystyczne komponentów CIM

• Ekstremalnie twarde i odporne na ścieranie
• Odporność na zginanie do 1200 N/mm²
• Bardzo wysoka odporność temperaturowa
• Bardzo wysoka odporność chemiczna
• Bikompatybilność
• Mały ciężar
• Doskonałe izolatory


Cechy charakterystyczne komponentów MIM

• Doskonałe własności mechaniczne (porównywalne do stali odlewowej lub walcowanej)
• Duża gęstość => 96 - 98%
• Gazosczelne i odporne ciśnieniowo z uwagi na zamknięte przestrzenie porów
• Wysoka jakość powierzchni
• Wysoka odporność antykorozyjna
• Mogą być poddawane procesom obróbki cieplnej, polerowania, galwanizacji, spawania, lutowania i obróbki mechanicznej


Przykładowe aplikacje

Możliwe zastosowania komponentów MIM i CIM są ekstremalnie różne i nieograniczone. Powodem jest możliwość zastosowania różnych opcji wtrysku oraz specjalnych właściwości zastosowanych materiałów. Zakres zastosowań zawiera się od medycyny do techniki dentystycznej, elektroniki i przemysłu tekstylnego do techniki pomiarowej - mało jest sektorów, w których nie mogą być używane komponenty produkowane w tej technologii