Multi Position Cylinder


Wielo pozycyjne cylindry są łatwe do elektronicznego pozycjonowania. System MPC został opracowany specjalnie do elastycznego i bardzo dynamicznego pozycjonowania, które nie mogą być rozwiązane z napędami pneumatycznymi.

Wielo pozycyjne cylindry są stosowane w:

• maszyny pakujące
• linie montażowe
• Obsługa jednostek
• linie produkcyjne
• Maszyny włókiennicze


Łącza sieci

LinMot Strona internetowa
LinMot Zakres pobierania
LinMot YouTube Channel